On Grid sistemlerde güneş panellerinden üretilen ihtiyaç fazlası elektrik şebeke yoluyla dağıtım şirketlerine satılmaktadır. Bu satışın ardından da gelir elde edilmektedir. 

Ancak bu konuda çatısına güneş paneli sistemi kurdurmak isteyen kişilerin aklında bazı sorular da mevcut. Kullanıcılar güneş panellerinden ürettikleri enerjiyi şebekeye sattıklarında bu satıştan elde edilen gelir için vergi ödeyecek mi? Gelir sağlandığı için defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükler var mıdır? 

Bu soruların ve daha fazlasının cevabı aslında 2018 yılında çıkan kanun ile açıkça belirtilmiştir. 

Güneş panelleri üzerinden ev ve iş yerlerinde elektrik üretimi gerçekleştirenlerin vergiden muaf tutulmasına yönelik olarak resmi gazetede 27.03.2018 tarihinde kanun yayınlandı.

Enerji üretiminde vergi

Kanun’un 3. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesine yapılan ekleme uyarınca konutların gerçek kişi sahipleri veya kiracıları tarafından konutların ve eklentilerinin çatı ve cephelerinden yararlanılarak kurulan ve azami gücü 10 kw olan güneş enerjisi üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisinin son kaynak tedarik şirketlerine satışı gelir vergisi muafiyetinden yararlanacaktır. Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile kurulanlar da esnaf muaflığından yararlanacaktır.

Bu kanuna göre 10kw’ya kadar üretilen ve dağıtım şirketine yapılan elektrik satışlarında gelir vergisi muafiyeti sağlanmaktadır. 

Ürettiği elektriği dağıtım şirketine satan kişilerin belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü de olmayacak. 

Ev ve işyerlerinin çatılarında güneş panellerinden üretilen elektrik enerjisi sayesinde daha az elektrik faturası ödeyebilir ve ürettiğiniz fazla elektriği dağıtım şirketine satabilirsiniz. ,

 

Vergi muafiyetinden de faydalanarak çatınıza güneş paneli kurdurmak isterseniz aşağıdaki teklif al butonundan teklif alabilirsiniz. Güneş paneli alanında uzman arkadaşlarımız sizlere en kısa sürede ulaşacaktır. 

 

Teklif Al

Leave a Reply