Güneş panellerinin zaman içerisinde kirlenmesi, yüzde 3-5 aralığında bir performans kaybına sebebiyet verebilmektedir. Hassas bir teknolojiye sahip fotovoltaik sistemlerin özel solüsyonlar veya saf su yardımı ile temizlenerek verimlerini koruması sağlanmalıdır.

Güneş dünyanın birincil enerji kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Güneş enerjisi canlılığın devamı için çok önemli bir faktördür, sınırsız enerji kaynağı olan güneşten faydalanması sebebi ile tükenmeyen bir enerji türüdür. Güneş enerjisi kaynağı sadece güneş olan bir güçtür ve bu güç kullanılarak elektrik ya da ısı elde edilebilmektedir.

Güneş enerjisi, yenilenebilir ve temiz enerji olması sebebi ile çevreye zararlı duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi etkileri yoktur. Günümüzde, insanların büyük bir bölümü esas ve doğal enerji kaynağı olan güneş unutularak, yer altındaki kömür, petrol ve doğalgaza yönlenmektedir, iklim değişikliğine yol açmadan ve çok geç olmadan bu konudaki farkındalığın giderek artması gerekmektedir.

Geleceğin teknolojilerini ve doğal kaynaklarını en verimli şekilde kullanan, yenilenebilir ve yakıtını doğadan alan, çevreye duyarlı ve ekonomik açıdan herkesin ulaşabileceği standartlarda olmalıdır.

Güneş Enerji Santrali Temizleme Yöntemleri

Güneş enerji santrallerindeki verimlilik oranı, toz, kir, polen gibi çeşitli partiküllerin panellerin üzerine yapışıp birikmesi ile azalır. Bu nedenle kirli ve tozlu ortamlarda, uzun süre boyunca temizlenmeyen güneş panellerindeki verimlilik oranı ciddi düzeyde azalabilir. 

Güneş enerji santrali temizliğinde çeşitli kimyasallar ve deterjanlar ile panelleri temizlemek ise panellerin yapısına önemli ölçüde zarar vermekle birlikte, aynı zamanda maliyeti yüksek ve tehlikeli yöntemlerdir. Bu nedenle güneş panellerinde maksimum verimlilik için en ideal yol, Ultra De İyonize Saf Su ile düzenli aralıklarla temizlenmesi ve gerekli bakımlarının zamanında yapılmasıdır. Fotovoltaik panellerde en büyük amaçlardan biri verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve bunu yaparken bakım maliyetlerini ise en aza indirmektir.