Güneş Enerjisi Nedir?

Son dönemde ev için güneş enerjisi sistemlerinin de oldukça popülerleşmesiyle elektrik enerjisi hiç olmadığı kadar hayatımıza etki etmeye başlamıştır. Enerjinin sürdürülebilir olması, maliyetinin düşük olması ve ekolojik dengeyle uyumlu olması önem kazanmıştır. Bu anlamda güneş enerjisi bu özelliklere uymaktadır. Güneş enerjisi; güneş yüzeyinde yüksek basınç ve sıcaklık altında hidrojen atomlarının helyum atomuna dönüşmesi sırasında oluşur.

Bu enerji ışıma ve sıcaklık olarak sisteme yayılır. Buna kısaca güneşin yaydığı ışınların dünyamıza ulaşan kısımlarına verilen isimdir. Bu enerji gezegenin ısınmasına, iklim olaylarına, aydınlatmaya neden olmaktadır. Ayrıca bu güneş ışınlarından elektrik enerjisi üretilebilir. Önemli bir kısmı da atmosferden uzaya yansımaktadır.

Ev için güneş enerjisi - Solarizasyon

Ev için Güneş Enerjisi Sistemi ve Elektrik Üretimi

Genel itibariyle güneş ışınlarından fotovoltaik veya termal sistemlerle elektrik enerjisi üretilmesi işlemidir. Termal yöntemde güneş enerjisinin ısısı yardımıyla elektrik enerjisi üretilirken fotovoltaik sistemde üzerine güneş ışınları düşen fotovoltaik hücreler doğrudan elektrik enerjisi üretmektedir. Fotovoltaik sistemler paneller halinde tasarlanır ve istenilen güç ve enerji miktarına göre dizi halinde birbirine bağlanarak yerleştirilir. 

Fotovoltaik Paneller

Fotovoltaik panellerde elektrik üretimi yarı iletken elementler sayesinde yapılır. Panel cam tabaka altında yarı iletken hücrelerden oluşur. Güneş ışınları panel üzerine düşerek elektron hareketi olmasına neden olur. Bu hareket gerilim farkı oluşmasına dolayısıyla bir gerilim farkı oluşmasına neden olur. Bu panellerde üretilen elektrik doğru akım yani DC elektriktir. Gerekli gerilim seviyesine ulaşması için panel sayısı arttırılır. Ve elektrikli araçlarda kullanılması için de eviriciler yardımıyla AC alternatif akıma dönüştürülür. 

Bu panellerin birçok çeşidi vardır. En çok bilinen ve tercih edilenleri ise şunlardır: Kristaline paneller, ince film ve esnek panel. Bu panellerin bazı özellikleri farklı olsa bile genel olarak çalışma mantığı aynıdır. 

Ev için güneş enerjisi - Solarizasyon

Ev için Güneş Enerjisi Sistemleri Tasarımı

Elektrik üretiminde birçok kriter vardır. Örneğin sistemin kurulacağı bölgedeki güneş haritası yani yıllık güneş alma oranı oldukça önemlidir. Ülkemiz için güney bölgeler veya tesisin güneye bakan kısımları daha makul bir seçenektir. Bunun dışında kurulacak tesiste üretilmek istenen elektrik enerjisinin büyüklüğü önemli bir kriterdir. Bu miktara göre panel seçimi yapılır ve adedi belirlenir. Kablo parametreleri, inverter-evirici gibi konular tesis büyüklüğüne göre seçilir. 

Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretmenin Avantajları

Güneş ücretsiz ve şimdilik sonsuz bir enerji kaynağıdır. En zararsız enerji kaynaklarından biridir. Karbon salınımı sıfırdır. Güneş enerjisi sistemleriyle üretilen elektrik aynı oranda fosil enerji kaynağının tüketilmesinin azalmasına sebep olur. Güneş enerjisi yerel olarak üretilebildiği için elektriğin uzun mesafeler iletimi gerekmeyecektir. Bu durumda elektrik hat kayıplarının ve dağıtım trafo maliyetlerinin azalmasına neden olacaktır. 

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında özellikle ev için güneş enerjisi ile elektrik üretimi, çevreye zarar vermeyişi, maliyetinin azlığı, nispeten sürekli ve sürdürülebilir oluşu ile enerji üretiminde en üst sıralardadır. 

Siz de hemen ev için güneş enerjisi sistemleriyle elektrik maliyetlerinizi azaltıp ekolojik dengeye katkı sağlamak istiyorsanız aşağıda bulunan teklif formumuzu doldurabilirsiniz.

Yazar; Mehmet Akbulut


    Haritanin üzerindeki noktanın doğru olduğuna emin olun. Değilse noktayı doğru yere taşıyın..