Güneş Panelleri

İnvertör ingilizce ismi ile ‘inverter’ en basit tanımı ile elektrik sisteminde görülebilecek, akım dönüştürücü ve düzenleyici olarak kullanılan cihaz olarak verilebilir. Inverter, sisteme gelen doğru akımı, alternatif akıma çevirir.

Elektriksel bir güç dönüştürme elemanı olarak tanımlanabilecek invertör güç dönüştürücü ya da evirici, günümüzde bilgisayarlarda kullanılan küçük güç kaynaklarından elektrik dağıtım sistemlerine güç veren büyük sistemlere kadar birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

İnvertörler, herhangi bir DC kaynaktan aldığı gerilimi işleyerek, sabit veya değişken genlik ve frekanslı AC gerilim elde etmek için kullanılan güç elektroniği devreleridir.

Gerilim pozitifken akım bir yönde, gerilim negatifken ters yönde akar. Bu tür güç sistemleri, büyük miktarlardaki enerjinin uzak mesafelere verimli olarak aktarılmasını sağlar. Bir invertörde bulunan doğrultucu, girişteki dalgalı akım (AC) gücünü doğru akım (DC) gücüne dönüştürmek için kullanılır.

İnvertör nerelerde kullanılır?

Güç elektroniğinin temel devrelerinden olan invertörler, günümüzde bilgisayarlarda kullanılan küçük güç kaynaklarından elektrik dağıtım sistemlerine güç veren büyük sistemlere kadar birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

İnvertör istenilen gerilim, güç veya frekans değerlerinde AC akım elde edilmesini sağlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek için, motorlu araçlar ya da kamp alanı gibi mobil ortamlarda çalıştırılmak üzere televizyonlarda, aydınlatma lambalarında invertör kullanılmaktadır.

Özellikle rüzgar ve güneş enerji sistemlerinden elde edilen enerjinin kullanıma uygun hale getirilmesi için daha kaliteli ve stabil çalışan, daha fazla özelliğe sahip invertör çeşitleri üretilmektedir. Kalkış akımları olmadığı için şebekeye zarar vermeyen invertörler minimum ve maksimum aralıklarda çalışırlar.

İnvertörlerin Kullanım Amacı

İnvertörler bir elektrik sistemindeki kesintileri, dalgalanmaları, dengesizlikleri, harmonikleri vb. önleyerek sistemin daha etkin ve verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Şebekeden gelen gerilim dalgalanmalarını, pikleri, filtre devresinden geçirerek temizleyen invertör cihazı bu etkilerden kaynaklanan motor, mekanik aksama hatalarını azaltır; bu parçaların tamir, bakım maliyetlerini en aza indirir ve ömürlerini uzatır. Bunun yanında, invertör reaktif enerjiyi azaltarak tasarruf sağlanmasına imkan verir.

İnvertörler, enerji alanında  rüzgar ve güneş gibi kesikli ve değişken üretim yapan yenilenebilir enerji santrallerinde kesintisiz, dengeli ve daha kaliteli bir enerji üretebilmek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, akü gibi enerji depolama sistemlerinden istenilen özellikle enerji çekebilmek için yine invertörlerden yararlanılmaktadır. İnvertörlerin kalkış akımları olmadığı için şebekeye zarar vermeyen cihazlar minimum ve maksimum aralıklarda çalışırlar.

İnvertörüngüneş enerjisindeki kullanımını daha iyi anlatalım. Güneş panellerine güneş ışınları temas ettiği anda panellerde elektrik akımı oluşur. Bu akım doğru akımdır. İnvertör güneş enerjisi sisteminde panellerin oluşturduğu doğru akımı, evlerde, işyerlerinde prizlere gelen 220V ile besleme yapan şebeke elektriğine yani alternatif akıma dönüştürerek servis eder.