Enerji Üretimi Satışında Vergi Var mı?

On Grid sistemlerde güneş panellerinden üretilen ihtiyaç fazlası elektrik şebeke yoluyla dağıtım şirketlerine satılmaktadır. Bu satışın ardından da gelir elde edilmektedir. 

Ancak bu konuda çatısına güneş paneli sistemi kurdurmak isteyen kişilerin aklında bazı sorular da mevcut. Kullanıcılar güneş panellerinden ürettikleri enerjiyi şebekeye sattıklarında bu satıştan elde edilen gelir için vergi ödeyecek mi? Gelir sağlandığı için defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükler var mıdır? 

Bu soruların ve daha fazlasının cevabı aslında 2018 yılında çıkan kanun ile açıkça belirtilmiştir. 

Güneş panelleri üzerinden ev ve iş yerlerinde elektrik üretimi gerçekleştirenlerin vergiden muaf tutulmasına yönelik olarak resmi gazetede 27.03.2018 tarihinde kanun yayınlandı.

Enerji üretiminde vergi

Kanun’un 3. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesine yapılan ekleme uyarınca konutların gerçek kişi sahipleri veya kiracıları tarafından konutların ve eklentilerinin çatı ve cephelerinden yararlanılarak kurulan ve azami gücü 10 kw olan güneş enerjisi üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisinin son kaynak tedarik şirketlerine satışı gelir vergisi muafiyetinden yararlanacaktır. Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile kurulanlar da esnaf muaflığından yararlanacaktır.

Bu kanuna göre 10kw’ya kadar üretilen ve dağıtım şirketine yapılan elektrik satışlarında gelir vergisi muafiyeti sağlanmaktadır. 

Ürettiği elektriği dağıtım şirketine satan kişilerin belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü de olmayacak. 

Ev ve işyerlerinin çatılarında güneş panellerinden üretilen elektrik enerjisi sayesinde daha az elektrik faturası ödeyebilir ve ürettiğiniz fazla elektriği dağıtım şirketine satabilirsiniz. ,

 

Vergi muafiyetinden de faydalanarak çatınıza güneş paneli kurdurmak isterseniz aşağıdaki teklif al butonundan teklif alabilirsiniz. Güneş paneli alanında uzman arkadaşlarımız sizlere en kısa sürede ulaşacaktır. 

 

Teklif Al

Hangi Bölgelerde Güneş Enerjisi Kullanılmalı?

Güneş enerjisinden yararlanmada en önemli unsur ülkenin bulunduğu coğrafi konum ve yıl boyu güneş ışığı alma potansiyelidir. Güneş ışınlarının geliş açısı, güneş ışınlarının geldiği süre, uzunluğu gibi çeşitli unsurlar güneş enerjisinden elde edilen verimliliği ve potansiyeli belirlemektedir.

Avrupa ile kıyaslama yapıldığında Türkiye güneş enerjisinden yararlanma hususunda oldukça avantajlı bir konuma sahip. Güneş enerjisi Türkiye’nin pek çok coğrafi bölgesinde yıl boyunca yüksek bir verimlilikle kendisini gösterir. 

Türkiye’de yılın neredeyse 365 günü enerji üretilebilir. Ancak güneş enerjisi üretimi açısında maksimum verime ulaşılan gün sayısı 110’dur. Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında 110 gün oldukça yüksek bir değerdir. Eğer gerekli yatırımlar ve çalışmalar yapılırsa Türkiye güneş enerjisi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilir.

Türkiye coğrafi konumu bakımından oldukça güneş enerjisi hususunda oldukça verimli bir yere sahiptir. Yılın büyük çoğunluğunda güneş ışınlarının güçlü bir açıyla geldiği Türkiye’de güneş oldukça önemli bir temiz enerji kaynağıdır.

Türkiye’de güneş ışınlarının en fazla geldiği bölge Güney Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Ardından da Akdeniz Bölgesi gelmektedir. Güneş ışınlarının geliş açısı ve güneşli gün sayısı bakımından Akdeniz Bölgesi’nden sonra 3. sırada Doğu Anadolu Bölgesi; ardından da sırasıyla İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi gelir. Karadeniz Bölgesi ise güneş enerjisi yönünden en az verimliliğe sahip olan coğrafi bölgedir.

Türkiye’nin her bölgesinde güneşten enerji üretimi rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Siz de bulunduğunuz şehirdeki güneş potansiyelini öğrenmek ve eviniz veya iş yerinizde güneşten enerji üretmek istiyorsanız aşağıda bulunan “Teklif Al” butonundan teklif alabilir ve uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.  

 

Teklif Al

Güneş Enerjisi Gerçekleri – 2

Fotovoltaik Paneller Bulutlu Günlerde de Enerji Üretir

 

Güneş panelleri, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Burada kastedilen güneş ışığı, UV ışıktır. UV ışıklar gözle görülmez ve havanın bulutlu/yağmurlu olduğu durumlarda da yeryüzüne ulaşırlar. 

Güneş panellerinin enerji üretemediği tek durum kar yağışıdır. Güneş panelinin yüzeyi kar ile kaplandığında UV ışıkları panele ulaşamaz. Güneş paneline UV ışıkları ulaşamadığından dolayı da enerji üretimi gerçekleştirilemez. Buna rağmen panelin üzeri kar ile kaplı değil veya üzeri temizlenmişse enerji üretimine devam edebilir. 

Yani güneş panelleri havanın bulutlu/yağmurlu olduğu günlerde de elektrik enerjisi üretir. Ancak bulutlu bir gündeki üretim, havanın açık ve güneşli olduğu güne kıyasla daha düşük olmaktadır.

Ayrıca güneş panelleri kışın da enerji üretimine devam eder. Kış aylarında günler kısaldığından dolayı yer yüzüne düşen güneş ışıkları da yaz aylarına göre daha az olmaktadır. Ancak yer yüzüne ulaşan güneş ışıkları az olsa dahi enerji üretimine devam edilir. 

Ülkemiz orta kuşakta ve akdeniz ikliminin etkisi altında olduğundan dolayı genel olarak bulutlu gün sayısı oldukça azdır. Bulutlu gün sayısı az olduğundan dolayı Türkiye ile aynı kuşakta bulunan ülkelerde neredeyse yılın tamamında güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleşir. Hatta Türkiye’ye göre daha kuzeyde bulunan ve güneşli gün sayısı çok az olan Almanya’da Türkiye’ye göre çok daha fazla güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleşiyor.  Bunun sebebi de kurulu olan güneş enerjisi santralinin fazla olmasıdır. 

Türkiye’nin her bölgesinde güneşten enerji üretimi rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Siz de bulunduğunuz şehirdeki güneş potansiyelini öğrenmek ve eviniz veya iş yerinizde güneşten enerji üretmek istiyorsanız aşağıda bulunan “Teklif Al” butonundan teklif alabilir ve uzmanlarımızla görüşebilirsiniz. 

Teklif Al

Müstakil Evler İçin Güneş Enerjisi

Müstakil Evler İçin Güneş Enerjisi
Müstakil Evler İçin Güneş Enerjisi

Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik sonucunda evlerde, işyerlerinde ve sanayi kuruluşlarında enerji üretiminin ve üretilen enerjinin kullanımının yolu açıldı. Yeni yönetmeliğin ilk maddesinde de değinildiği gibi;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

ev ve apartmanlarda lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmadan enerji üretimi ve kullanımı gerçekleştiriliyor.

Müstakil evinize yaptıracağınız güneş paneli sistemleriyle aylık elektrik masraflarınızı düşürerek tasarruf edebilir, ürettiğiniz fazla enerjiyi dağıtıcı firmaya satarak gelir de elde edebilirsiniz. 

Satış neticesinde elde edilecek gelir “Gelir Vergisi”nden muaf olacaktır.

Evinize güneş paneli sistemi kurdurmak için aşağıdaki butondan teklif alabilirsiniz. 

Teklif Al

Apartmanlar İçin Güneş Enerjisi

Apartmanlar İçin Güneş Enerjisi

Değişen mevzuat ve gelişen güneş paneli teknolojisiyle birlikte apartmanlarda ve müstakil evlerde güneş enerjisi kullanımı hızla artmaktadır. 

Birçok bina yöneticisi apartmanların ortak giderlerini düşürmek adına bulundukları apartmanların çatı veya teraslarına güneş paneli yaptırıyor. 

 

Apartmanlar İçin Güneş Enerjisi

Kurulumun yapılacağı apartmanın bulunduğu konum ve aldığı güneşe göre binanın ortak elektrik ihtiyacının yanında diğer ortak giderlerinin (aidat vb) ödenmesi için de solar enerjiden elde edilecek gelir kullanılabilir. 

Binaya kurulacak güneş paneliyle birlikte üretilen enerji bina ihtiyaçları için kullanılır. Fazla üretilen enerji ise şebeke üzerinden dağıtım firmasına satılır. Bu sayede binanın ortak alanlarında elektrik kullanılmadığı zamanlarda gelir elde edilecektir. 

Apartmanınız için en uygun fiyatları ve güneş enerjisi sonrasında elde edeceğiniz gelirleri görmek için aşağıdaki butona tıklayarak teklif alabilirsiniz.

Teklif Al

Güneş Enerjisi Gerçekleri – 1

Güneş Enerjisi Gerçekleri

Güneşten enerji üretimi son 20 yıldır dünyada ve Türkiye’de hızla gelişip büyümektedir. Avrupa Birliği aldığı kararlarla ilerleyen yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarını artırarak sera gazı salınımını ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlamaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak en büyük yatırımlarını da güneş enerjisine yapmaktadır. Dünya’nın her yerinde bu kadar büyük yatırımlar yapılan güneş enerjisi hakkında az bilinen veya yanlış bilinenlerle ilgili bir blog dizisini sizlerle buluşturmaya karar verdik. Bu yazının konusu ise “Güneş Enerjisi Kurulumu Pahalı Mıdır?”.

Güneş enerjisi teknolojisine sahip olmanın maliyeti gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün düşmektedir.

Üretimin uluslararası ölçekte artması, ucuz coğrafyalara kayması ve üretimdeki rekabet sayesinde günümüzde çok daha düşük fiyatlara güneş enerjisi teknolojisine sahip olabilirsiniz. 

Güneş panelleri ilk kurulum ücreti dışında uzun yıllar herhangi bir bakım ücreti içermez veya minimum düzeyde içerir. 

Güneş panelleri; çatı büyüklüğü, çatının konumu ve coğrafi bölgeye göre değişen amortisman sürelerine sahiptir.

Genellikle kısa amortisman süreleri sayesinde güneş panelleri kullanıcılar için verimli yatırımlar arasında görülür. 

Güneş Enerjisi Gerçekleri

Türkiye’nin neresinde olursanız olun güneş paneli kurulumu için hiçbir ek ücret ödemeden size özel hazırlanmış olduğumuz teklif üzerinden maliyetlerinizi ve getirileri görebilirsiniz. 

 

Teklif Al

Şebekeye Enerji Satışı Nasıl Gerçekleşiyor?

Şebekeye Enerji Satışı Nasıl Gerçekleşiyor?

Güneş panelleri uzun süreli ömürleriyle birlikte kullanıcıya çok çeşitli faydalar da sunmaktadır. 

Kısa vadede kullanıcının elektrik faturasının azalmasına katkıda bulunurken uzun vadede de kendisini amorti ederek kullanıcısına ciddi bir karlılık sunmaktadır.

 

Evinize, işletmenize veya çiftliğinize kuracağınız güneş panellerinden elde edeceğiniz enerjiyle hem kendi enerji ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz hem de tükettiğinizden fazlasını üreterek gelir sağlayabilirsiniz. 

Örneğin; kurmuş olduğunuz güneş enerjisi sistemi ile ayda 10 birimlik enerji üretiyorsunuz. Kendi ihtiyacınız ise 4 birim. İhtiyacınız kadar olan enerjiyi kullandıktan sonra geri kalan 6 birimlik enerjiyi şebekeye satarak gelir edebilirsiniz.  

Şebekeye Enerji Satışı Nasıl Gerçekleşiyor?

Her ayın sonunda üretilen ve tüketilen enerji miktarı hesaplandıktan sonra enerji dağıtım şirketi ile mahsuplaşma süreci gerçekleştiriliyor. Mahsuplaşmanın ardından kullanıcının banka hesabına ürettiği enerjiden kazandığı miktar yatırılıyor.

 

Teklif Al

Güneş Panelinin Kullanım Ömrü

Güneş panelleri ile ilgili olarak en çok merak edilen kavramlardan bir tanesi de güneş panellerinin ömrüdür. 

Gelişen teknoloji ile birlikte güneş panelleri de verimliliğini kaybetmeden daha uzun ömürlü olabiliyorlar. 

Güneş panellerinin üretici firma tarafından 10 yıl ürün garantisi ve 25 yıl performans garantisi bulunmaktadır. Performans garantisi kapsamında ilk 10 yıl için 90% verimlilik, 25 yıl için ise 80% verimlilik garanti edilmektedir.

Solar enerji üretim elemanlarından olan inverter’in de üretici firma tarafından sağlanan 5 yıllık garantisi bulunmaktadır. 

Solar enerji, uzun çalışma ömrü ve sınırsız kaynağı olması sayesinde gelecekte diğer enerji türlerine olan bağımlılığı azaltarak doğaya ve çevreye de katkı sağlar.

Güneşin olduğu her yerde her türlü çatıya uygulanabilen güneş panelleri uzun yıllar boyunca elektrik faturası ödememenin yanında mahsuplaşma ile sizlere para da kazandırabilir.

Solar Enerji

Solar Enerji gelişen teknolojiler ve pazarları düşünüldüğünde en çok karşımıza çıkan konulardan biri olmuştur. Solar enerjiyi anlatan yazımızda günümüzde sıklıkla duyduğumuz solar enerji kavramını ve nerelerde kullanıldığını sizler için derliyoruz.

Solar Enerji Nedir?

Solar; kelime olarak güneş, güneşten yayılan enerji olarak tanımlanabilir. Solar enerji yani güneş enerjisi, güneşteki hidrojen helyum atomlarına dönüşmesi sonucu açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneş o kadar büyüktür ki içerisine 1 milyon tane Dünya sığabilir ve yaydığı enerji miktarı o kadar fazladır ki saniyede 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşüyor. Bu dönüşüm sırasında kaybolan 4 milyon ton enerji de uzaya yayılmaktadır. Güneşten yayılan bu enerji, solar enerji olarak bilinir ve gezegenimizdeki canlılığın devam etmesini sağlar.
Güneşle dünya arasındaki mesafe yaklaşık 150 milyon kilometredir ve güneş ışınlarının dünyamıza ulaşması yaklaşık 8 dakika sürmektedir.

Solar Enerjiden Elektrik Üretimi

Solar enerjiden elektrik üretmek son zamanlarda oldukça yaygın bir elektrik üretme yöntemi olmuştur. Gelecekteki elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak farklı enerji kaynağı türlerinin kullanılabilirliğini anlamak amacı ile temiz enerji türleri üzerine oldukça yoğun araştırma/geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Doğal enerji kaynaklarından olan solar enerji teknolojisi ile sadece büyük araziler, kurumsal yapılar değil onun yanı sıra ev, iş yeri, park ve dinlenme yerleri gibi yapıların çatılarına yerleştirilen sistemlerle de elektrik üretimi mümkün olmaktadır.
Solar çatı kurulumu ile üretilen elektrik enerjisi, kurulu üretim kapasitesine bağlı olarak, bina ihtiyacını karşılamak ve kullanılmayan fazla üretim ise şebekeye satılmak üzere değerlendirilebilinir.

Solar Enerji Tercih Sebepleriniz

Solar Enerjiye geçmenizde sayısız çevresel ve ekonomik faydaları ile kanıtlanmıştır. Fotovoltaik elektrik enerjisi önemli bir enerji kaynağı olarak gün geçtikçe artan bir popülerite kazanmaktadır. Türkiye güneş enerjisi potansiyeli bakımından İspanya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Böyle bir potansiyele sahipken neden kullanmayalım?

Güneş panelleri ile fotovoltaik elektrik üretmeniz için tek ihtiyacınız güneştir. Ülkemizin ideal yüksek ışınım değerleri ve iklim şartları, bu potansiyeli güneş enerji sistemleri uygulamaları ile değerlendirmemiz için ideal bir ortam sunmaktadır.

Enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtlar, dumana ve asit yağmurlarına sebebiyet verir, havayı ve suyu kirletir. Ayrıca karbondioksit de üretilir. Fotovoltaik elektrik enerjisi ise yakıt olarak sadece güneşi, doğal kaynağımızı kullanır. Zararlı gaz salımlarına sebep olmaz ve küresel ısınmanın azaltılmasında aktif katkıda bulunur.

Güneş Paneli

Güneş panelleri sadece kurumsal ve herkesin bildiği büyük firmalar ya da işletme sahipleri tarafından kullanılmamaktadır. Günümüzde artık kendiniz yani bireysel bir kullanıcı olarak da evlerde güneş enerjisi ile elektrik üretimi gerçekleştirebilirsiniz.

Güneş panelleri kurmanın bir çok kolaylığı ve avantajı bulunmaktadır. Evlerde üretim için kurulan sistemlere ise ev tipi güneş enerji sistemleri adı verilmektedir. Her evin kendi ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretmesine yardımcı olan güneş enerji sistemi, talep edilen oranda enerji sağlayabilmektedir.

Son yıllarda 2-3 odalı evler oldukça arttı. İki veya üç odalı bu tarz evlerde genelde elektrik enerjisi yoktur. Elektrik hattını getirebilmek için yaklaşık 20 bin TL üzeri masraf etmek gerekir.

Ev tipi güneş panelleri ile, kullanıcı ortalama bir evin faturası 100 TL iken güneş enerjisinden kendi elektriğini kendi üreterek 60 TL ye kadar faturasını indirebilir. Güneş enerjisi paneli kurdurtmak isteyen kişiler artık aylık mahsuplaşma ile fazla ürettiği elektriği şebekeye verebilir.

Ev Tipi Güneş Panelleri Kurulumu Faydaları

Ev tipi güneş panellerini kurduktan sonra ürettiğiniz elektriğin bir kısmını kullanmadığınızı düşünürsek ve bu durumda üretilen fazla elektrikten de kazanç sağlamış olursunuz. Üretilen fazla elektriği şebekeye satarak kazanç elde edebilirsiniz. Güneş paneli kurulumu sayesinde, evinize gelen kazancınızı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunun yanında ev tipi güneş panelleri kurulumu sayesinde elektriğin en pahalı olduğu saatlerde güneş enerjisinden faydalanabilirsiniz, daha fazla üreterek pahalı elektrik saatlerinden korunmuş olursunuz.

Ev tipi güneş panelleri, fotovoltaik güneş enerji sistemi ile mekanik olmadığı için minimum seviyede bakım gerektirir. Sistem sizin için elektrik üretirken size ek maliyetler çıkarmaz.  Ana kaynağı yaşam kaynağımız olan güneş olduğu için kömür, doğalgaz, petrol gibi temiz olmayan aynı zamanda fiyatı gün geçtikçe artan kaynaklara ihtiyaç duymazsınız.

Güneş Paneli Fiyatları

Güneş paneli fiyatları, tercih edilen endüstri alanına göre değişkenlik göstermektedir. Ortalama 8-10 kwh tüketimi olan bir ev, 130-150 TL gibi bir fatura ödemektedir. Güneş paneli kurulumu ile bu tüketimin istediğiniz kadarını güneşten sağlamanız mümkündür. Örnek vermek gerekirse 1 adet solar panel alırsanız (330Wp), evinizde ya da işyerinizde dönüştürücü mikro inverter ile günde 1- 1.5 kwh elektrik üretmeniz mümkün olabilir. Bu da demek oluyor ki bir adet panel bile elektrik faturanızı aşağı çekecektir.
Güneş panelleri kurulumunu evinizin çatısına yaparak, bedava güneş enerjisini elektriğe çevirip, şebekeden daha az elektrik kullanarak aylık elektrik faturanızı düşürebilir ve elektrik fiyatlarındaki artışlardan etkilenmeyip tasarruf edebilirsiniz.