On grid ve off grid sistemler

Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik sonucunda evlerde, işyerlerinde ve sanayi kuruluşlarında enerji üretiminin ve üretilen enerjinin kullanımının yolu açıldı. Yeni yönetmeliğin ilk maddesinde de değinildiği gibi;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

ev ve apartmanlarda lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmadan enerji üretimi ve kullanımı gerçekleştiriliyor.

Müstakil evinize yaptıracağınız güneş paneli sistemleriyle aylık elektrik masraflarınızı düşürerek tasarruf edebilir, ürettiğiniz fazla enerjiyi dağıtıcı firmaya satarak gelir de elde edebilirsiniz. 

Satış neticesinde elde edilecek gelir “Gelir Vergisi”nden muaf olacaktır.

Evinize güneş paneli sistemi kurdurmak için aşağıdaki butondan teklif alabilirsiniz. 

Teklif Al

Leave a Reply