Solar, hem güneş hem de güneşten yayılan enerji anlamına gelmektedir. Solar enerji ise güneşte yer alan hidrojen atomlarının helyum atomlarına dönüşümü sırasında açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneş enerjisi, dünya yüzeyinde metrekare başına 1400 W olarak düşmektedir. Bu düşen enerji ise elektrik enerjisi ya da termal enerji olarak kullanılmaktadır. Bir diğer yandan dünyadaki canlılık faaliyetleri, bu enerji ile devamlılığını sürdürmektedir.

Güneş enerjisinin kullanım alanı termal ve elektrik enerjisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Solar Enerji – Termal Kullanım

Güneşin ısıtıcı etkisi, en bilinen özelliğidir. Güneş enerjisi uzun yıllardır ısı enerjisine dönüştürülmektedir. Geçmişte, siyah fıçıların güneş altına koyulması ile elde edilen ısı enerjisi, gelişen teknoloji ile her geçen gün daha kullanılabilir hale gelmektedir. Solar enerji ile su ısıtma sistemleri her geçen gün daha da gelişmekte ve özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde sıklıkla tercih edilmektedir.

Bu enerjinin, termal kullanım alanı su ısıtma ile sınırlı değildir. Isı enerjisinin faz değiştiren tuz çözeltisi, parafin, şeker çözeltisi vb. materyallerle depolanması ile termal kullanım sağlanmaktadır. Depolanan bu enerji, sıcaklık farkının kullanımı ile konutlarda ısınma amacı ile kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe her geçen gün kullanımı artmaktadır. Erime ve donma prensibi ile çalışan bu sistem, katı bir maddenin ısı yardımı ile sıvı faza geçmesi ve ısıyı bünyesinde depolaması ile sağlanmaktadır.

Termodinamiğin 1. Yasasına göre enerjinin kaybolmadığı ve sadece form değiştirdiği bilinmektedir. Termal depolama sistemlerinin de çalışma mantığı bu şekildedir.

Solar Enerji İle Elektrik Üretimi

Solar enerji ile elektrik üretimi 2 şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar doğrudan yöntem ve dolaylı yöntemdir.

Doğrudan yöntemde ise güneş enerjisinin başka bir dönüşüme girmeden elektrik üretimine geçtiği sistemdir.

Dolaylı üretim yönteminde güneşten ısıl yöntem ile elektrik üretimi sağlanmaktadır. Bu sistem, yoğunlaştırıcı sistemlere odaklanmakta ve kızgın buhar üretimi ile buhar türbini sayesinde elektrik üretimi sağlamaktadır. Bu sistem sayesinde ısıl elektrik üretimi, kızgın buhar ile Rankine çevrimine benzer bir şekilde türbin-jeneratör döndürerek elektrik üretilmesine dayanmaktadır. Bu sistemin çalışma prensibi termik santrallerin çalışma prensibine oldukça benzemektedir. Termik santrallerde kömürün ısıl gücü suyu buharlaştırmak için kullanılırken, güneş enerjisinin yoğunlaştırma sistemlerinde ise güneşin ısıl gücü kullanılmaktadır. Heliostatik tarlalı ve güneş kuleli sistem ve parabolik oluklu odaklı kollektör tarlalı sistem olmak üzere 2 farklı seçeneği bulunmaktadır.

Fotovoltatik elektrik üretim sistemlerinde ise  güneş panelleri konutlarda kullanılmaktadır.

WhatsApp chat